Thủ tục phát hành, khởi tạo hóa đơn điện tử

THỦ TỤC PHÁT HÀNH, KHỞI TẠO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

         Hóa đơn điện tử đã ngày càng chứng minh ưu thế trong cuộc sống kinh doanh hiện đại. Do đó, việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là yêu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại, một xã hội không dùng tiền mặt ở Việt Nam theo định hướng của Chính phủ. Đặc biệt, càng gần đến ngày 01/11/2020 là thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018, các doanh nghiệp, tổ chức cũng tăng tốc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử nhằm chủ động trong việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các quy trình nội bộ và thể hiện sự chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh, phù hợp với nền kinh tế số hiện đại.

          Nội dung đầu tiên khi triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp, tổ chức cần thực hiện thủ tục phát hành, khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định. Nhằm giúp doanh nghiệp, tổ chức nắm bắt và thực hiện nhanh chóng thủ tục này, bài viết xin tóm lược các bước cần thực hiện khi các doanh nghiệp, tổ chức muốn triển khai, áp dụng hóa đơn điện tử.

Bước 1. Doanh nghiệp lựa chọn giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử để triển khai.

Bước 2. Chuẩn bị Hồ sơ thông báo phát hành HĐĐT:

2.1. Ban hành Quyết định áp dụng HĐĐT theo Mẫu đính kèm Thông tư số 32/2011/TT-BTC, có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu của đơn vị.

2.2. Lập Thông báo phát hành HĐĐT theo Mẫu đính kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC hoặc Mẫu TB01/AC tại phần mềm HTKK.

2.3. Tạo HĐĐT mẫu theo đúng định dạng gửi cho người mua, có chữ ký số

Bước 3. Gửi Hồ sơ đã chuẩn bị tại bước 2 tới cơ quan quản lý trực tiếp chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng HĐĐT theo 1 trong 2 cách:

- Gửi trực tiếp: Bằng bản giấy tại Bộ phận một cửa của cơ quan thuế; hoặc,

-Gửi qua mạng: Truy cập Cổng thông tin điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn, gửi file “XML” Thông báo phát hành HĐĐT đã lập từ phần mềm HTKK, kèm theo Quyết định áp dụng và Hóa đơn mẫu đã tạo.

Sau thời hạn 02 ngày làm việc, nếu không có ý kiến không chấp nhận từ cơ quan thuế quản lý trực tiếp, doanh nghiệp có thể bắt đầu sử dụng HĐĐT.